W roku szkolnym 2020/21 nadrzędnym dokumentem  regulującym funkcjonowania wychowanków w Bursie są:

„Procedury przyjmowania i przebywania wychowanka w Bursie Szkolnej w okresie zagrożenia spowodowanego koronawirusem."

Statut i Regulamin obowiązują w punktach  które nie są sprzeczne z powyższymi procedurami.

REGULAMIN
 określający zasady funkcjonowania młodzieży w Bursie Szkolnej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim z dnia  28.08.2015

Załączniki do regulaminu


STATUT

 Załącznik nr 1 do Statutu