Bursa pamięta:

wykleci

     

Pamięć bohaterom !

Grupa pasjonatów i działaczy społecznych postanowiła zorganizować w 2013 roku „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w lesie koło zalewu Zegrzyńskiego. W pierwszej edycji biegu wzięło udział 50 uczestników. Ambicją organizatorów Biegu Tropem Wilczym zaplanowanego w tym roku na 16 maja jest udział około 75000 biegaczy z wielu miast, także zagranicznych. W ramach projektu odbędzie się tradycyjny bieg na 1963 metry (odwołanie do roku , w którym zginął ostatni poległy w walce Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak ps. Lalek) wspólny dla wszystkich miast.

Od 2011 roku zawsze 1 marca obchodzimy w Polsce Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych, aby wspominać bohaterów antykomunistycznego podziemia.

Fenomen powojennej konspiracji niepodległościowej w Polsce polega na tym, że była ona – aż do powstania w 1980 roku Solidarności – najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej przez Sowietów władzy. Żołnierze Wyklęci przyczynili się do opóźnienia kolejnych etapów utrwalania systemu komunistycznego , pozostając wzorem postawy obywatelskiej.

Wielkopolanie mają także swoich bohaterów wśród Żołnierzy Wyklętych .

Zorganizowany oddział „Warta” pod dowództwem kpt Jana Kempińskiego „Błyska” był jednym z najaktywniejszych oddziałów powojennych podziemia niepodległościowego w Wielkopolsce. Jan Kempiński urodził się w Jaskółkach w powiecie ostrowskim. W grudniu 1939 wraz z kolegami szkolnymi z Ostrowa Wielkopolskiego utworzył podziemną organizację  „Tajny Związek Młodej Polski”. W 1943r. wstąpił do AK, przyjął pseudonim „Błysk” brał udział w licznych akcjach bojowych z Niemcami w Górach Świętokrzyskich. Latem 1945 roku pojawił się w okolicach Ostrowa Wielkopolskiego i włączył się w działania konspiracyjne. W krótkim czasie na bazie ostrowskich – nierozbitych przez gestapo struktur AK z okresu okupacji niemieckiej zbudował zbrojną organizację  konspiracyjną . Odział „Błyska” był doskonale uzbrojony, a partyzanci cieszyli się powszechnym uznaniem społeczeństwa południowej Wielkopolski. Obawiali się go miejscowi przedstawiciele władzy komunistycznej i aparatu bezpieczeństwa. Chcąc ująć „Błyska” spacyfikowano jego rodziną wieś. Aresztowano członków rodziny. Odpowiedzią było opanowanie miasta Dobrzyca oraz liczne akcje likwidacyjne i zaczepne w terenie. Zajęto Sulmierzyce – opanowano placówkę MO i pocztę. Przeprowadzono atak na więzienie w Koźminie, rozbito posterunek MO w Koźmińcu, ponieważ jednym z głównych zadań niepodległościowego podziemia w Wielkopolsce było uwalnianie z więzień i aresztów  UB członków konspiracji antykomunistycznej. Dochodziło do potyczek. Największa partyzancka bitwa w Wielkopolsce odbyła się 22 października  1945 roku. Odział „Błyska” opanował Odolanów. Po wyjeździe partyzantów z miasta dogoniła ich grupa operacyjna Urzędu Bezpieczeństwa. W wyniku walki oddział został rozbity – śmierć poniosło 24 partyzantów. Dwa miesiące później Jan Kempiński został zatrzymany w Poznaniu. Był brutalnie przesłuchiwany przez funkcjonariuszy UB. Został skazany przez Sąd Wojskowy na karę śmierci i rozstrzelany 21 czerwca 1946 roku. Miał zaledwie 25 lat. Jego doczesnych szczątków do dzisiaj nie odnaleziono. 23 czerwca 2020 roku Zespół Poszukiwań i Identyfikacji IPN podczas prac poszukiwawczych prowadzonych na terenie cmentarza parafii św. Marcina w Odolanowie natrafiła na szczątki ośmiu żołnierzy, które znajdowały się domniemanej mogile oddziału „Błyska”. Po latach znajdą godne miejsce wiecznego spoczynku.

W różnych miejscach na terenie całej Polski w nieodnalezionych grobach spoczywają bohaterowie tamtych lat. Chowano ich potajemnie, zacierając ślady po ich istnieniu. Część z nich przeżyła czasy stalinowskiego terroru i komunistycznego zniewolenia i po latach upokorzeń doczekała się wolnej Polski.

Nie wolno nam o nich zapominać!

Biorąc udział w „Biegu Tropem Wilczym” oraz innych projektach i wydarzeniach organizowanych w ramach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oddajemy hołd, przywracamy pamięć o nich, pokazujemy, że ich ofiara nie poszła na marne . Możemy im podziękować za naszą wolność.  

                                                                                             Wychowawca Krzysztof Krajewski