Drodzy Rodzice
W związku z zagrożeniem wystąpienia zachorowań na koronawirusa uprzejmie informujemy aby:
1. Nie przesyłać przeziębionych i chorych dzieci do bursy, lub jeżeli do zachorowania dojdzie podczas pobytu w bursie, natychmiast ( w tym samym dniu) odebrać dziecko z placówki.
2. W przypadku, jeżeli Państwa dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, nie przysyłać dziecka do bursy, powiadomić o tym fakcie najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego
 

ankieta

ankieta cd


it

it1


Drodzy Rodzice !

W związku z niepokojącymi wydarzeniami, które w ostatnim czasie stanowiły zagrożenie życia i bezpieczeństwa uczniów w naszym kraju  oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci a naszych wychowanków Dyrekcja Bursy Szkolnej wraz wychowawcami  pragnie przekazać Państwu  informacje na temat  obowiązujących w naszej placówce procedur  postępowanie  w sytuacjach  kryzysowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie naszej placówki . Dyrekcja i wychowawcy mają obowiązek działać zgodnie z tymi  procedurami . Znajdują się one  w zakładce  Statut  i Regulamin  Bursy Szkolnej  w załącznikach do regulaminu.Są to:

 1. Procedury mające na celu wyeliminowanie zjawiska wagarowania wśród wychowanków bursy.
 2. Regulamin przestrzegania godzin na naukę własną.
 3. Procedury przestrzegania przez młodzież ciszy nocnej
 4. Procedury egzekwowania zakazu palenia papierosów na terenie Bursy Szkolnej
 5. Procedury postępowania wychowawców w przypadku przebywania wychowanka na terenie bursy pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego
 6. Procedury postępowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego w bursie.
 7. Procedury postępowania w przypadku ujawnienia aktów przemocy i agresji fizycznej wśród wychowanków oraz w przypadku posiadania przez nich niebezpiecznych narzędzi i substancji
 8. Procedury dotyczące udzielania wychowankom bursy pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

W celu wzmocnienia  współpracy  z rodzicami  utworzona została na naszej stronie internetowej  tzw. ANONIMOWA SKRZYNKA  w celu zgłaszania przez Państwa niepokojących sygnałów.

Informujemy również o możliwości skorzystania z dokumentu” Bezpieczna Szkoła”, zawierającego zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów, który znajduje się na stronie internetowej  https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/

Podajemy również Instytucje do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wychowawczej:

 1. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna    

Ul. Królowej Jadwigi 1 Ostrów Wlkp.   Tel. 62 736 51 39

 1. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Ul. Szkolna 24  Ostrów Wlkp.   Tel. 62 735 09 87

 

Formularz kontaktowy:


 Zapraszamy do zapoznania się z pismem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego Jarosława Pinkasa: TUTAJ


„ BURSA W OCENIE MŁODZIEŻY NOWOPRZYJETEJ "

Podsumowanie ankiety rok szkolny 2018/2019

W ankiecie wzięło udział 43 nowoprzyjętych wychowanków z czterech grup wychowawczych.

PYTANIA

ODPOWIEDZI

1. W moim dotychczasowym pobycie w bursie pozytywnie oceniam:

Jedzenie - 20          (47%)

Towarzystwo - 19   (44%)

Atmosfera - 15       (34%)

Wychowawców - 10  (25%)

Wszystko - 5   (11%)

Możliwość rozwoju zainteresowań - 4  (9%)

2. W moim dotychczasowym pobycie w bursie  negatywnie oceniam:

Dostosowanie się do godz. nauki własnej - 7 ( 16%)

Konieczność powrotu do bursy do godz. 21.00 - 6  (14%)

Konieczność informowania o każdym wyjściu z bursy - 6 (14%)

Zakaz wychodzenia z bursy podczas czasu nauki własnej - 5  (12%)

3. Co było najtrudniejsze w początkowym okresie pobytu w bursie:

Aklimatyzacja w nowym środowisku - 11 (25%)

Dostosowanie się do zasad obowiązujących w bursie - 7 (16%)

Godziny nauki własnej - 7  (16%)

Kontakt z rówieśnikami - 5  (12% )

Powroty do bursy do godziny 21.00 - 5  (12%)

4. Z którymi obowiązkami i zakazami obowiązującymi w bursie najtrudniej sobie radzisz?

Zakaz wyjścia z bursy w godzinach nauki własnej - 16 – (37%)

Konieczność informowania o każdym wyjściu z bursy - 5 (12%)

Powroty do bursy do godz. 21.00 - 5  (12%)

Ścielenie łóżek - 4  (9%)

5. Czy czujesz się bezpiecznie w bursie?

TAK - 43  ( 100% )

6. Co mógłby zrobić wychowawca , abyś czuł się w bursie bezpieczniej?

Zadbać o ciszę w czasie godzin nauki własnej - 1  (2%)

 Zmienić godziny  nauki własnej - 3 (7%)

7. Czy bursa zapewnia Ci warunki do nauki?

TAK - 33   (77%)

 NIE  -  7    ( 16%)

8. Co utrudnia Ci naukę w bursie?

Hałas - 18   (41%)

Brak Internetu - 3   (7%)

9. Czy uważasz ,że bursa stwarza dobre warunki do czynnego spędzania czasu wolnego?

TAK - 40    (93%)

NIE - 3    ( 7%)

10. W jakich formach czynnego spędzania wolnego czasu chciałbyś uczestniczyć w bursie?

Zajęcia sportowe - 10  (23%)

Zajęcia muzyczne - 10    ( 23%)

Siłownia - 7       ( 16%)

 Wyjście do parku trampolin - 5 ( 12%)

Bilard - 3    ( 7%)

11. Jak oceniasz swoje relacje z wychowawcami?

 

Źle - 0  ( 0 % )

Dobrze - 22  (51%)

Ponieważ : są pomocni , mili , kontaktowi

 

Bardzo dobrze - 17   (39%)

Ponieważ : są otwarci, umieją się z nami bezproblemowo dogadać, mają z nami dobry kontakt,

 

Nie mam zdania - 2  ( 5%)

Ponieważ: za krótko ich znam, nie zdążyłem ich poznać

12. Jak oceniasz swoje relacje :

Z współmieszkańcami w pokoju :

Dobrze - 17  (39%)

Bardzo dobrze - 31  (31%)

Z grupą do której należysz:

Dobrze  - 17  (39%)

Bardzo dobrze  - 15  (35%)

Ze starszymi bursantami:

Dobrze - 16  (37%)

 Bardzo dobrze - 13  (30%)

WNIOSKI

 1. Monitorować zachowanie młodzieży podczas czasu nauki własnej . Zapobiegać występowaniu sytuacji powodujących hałasu ,który przeszkadza w nauce.

  Dbając o stworzenie optymalnych warunków do adaptacji Państwa dzieci, a naszych wychowanków podczas pobytu w nowym dla nich miejscu, we wrześniu i w październiku, wdrożony został Program Adaptacyjny dla nowoprzyjetych wychowanków Bursy Szkolnej.

  Miał on głównie na celu zapoznanie młodzieży z zasadami funkcjonowania w bursie, poznanie przez nich najbliższej okolicy, poznanie drogi do szkoły oraz rozpoznanie sytuacji rodzinnej i materialnej wychowanka oraz jego potrzeb i oczekiwań wobec bursy.

  Nadrzędnym celem programu była integracja nowoprzyjetych wychowanków z grupą oraz z całym środowiskiem bursowym. Realizację tego celu dokonywano poprzez organizowanie zebrań grupowych, zajęć warsztatowych, rozmów wychowawczych, wspólnych wyjść na imprezy kulturalne organizowane na terenie miasta jak również poprzez udział i organizację ogólnobursowych przedsięwzięć z udziałem Państwa dzieci, takich jak "Uroczyste Pasowanie na Bursanta", "Ogólnobursowy Quiz wiedzy o bursie i Ostrowie Wielkopolskim", oraz "Dzień Chłopca".

  Podsumowaniem przeprowadzonych działań w ramach realizowanego programu była ankieta "Bursa w ocenie młodzieży" skierowana do nowych wychowanków. Wyniki przeprowadzonego badania miały na celu wskazanie gronu pedagogicznemu obszarów oddziaływań wychowawczych lub organizacyjnych które należy udoskonalić.

 Ankietowana młodzież odpowiadała na następujące pytania:

 1. Jakie były Twoje oczekiwania w stosunku do bursy zanim w niej zamieszkałeś?
 2. Co oceniasz pozytywnie, a co negatywnie podczas dotychczasowego pobytu w bursie?
 3. Jak oceniasz swoje relacje z wychowawcami grupy i innymi wychowawcami ?
 4. Co utrudnia Ci naukę w bursie ?
 5. Czy według Ciebie w bursie są stworzone dobre warunki do spędzania czasu wolnego ?
 6. Jakie zmiany Twoim zdaniem mogłyby nastąpić w bursie aby mieszkało się w niej jeszcze lepiej ?

  Mając świadomość ograniczonego kontaktu wynikającego z odległości bursy od miejsca zamieszkania rodziców naszych wychowanków chcemy Państwu przedstawić wnioski stanowiące podsumowanie przeprowadzonej ankiety.

  Proces adaptacji dziewcząt i chłopców nowoprzyjętych do bursy przebiegł prawidłowo i sprawnie. Tylko dwóch wychowanków zrezygnowało z mieszkania w bursie podając jako powód zły wybór szkoły oraz dogodny dojazd z domu do szkoły. Młodzież czuje się w bursie dobrze i bezpiecznie oceniając pozytywnie atmosferę panującą w placówce, doceniając wysoko kontakty z innymi osobami, korzystając w pełni z przygotowanej dla nich dobrej bazy opiekuńczo-wychowawczej, lokalowej i gastronomicznej. Pozytywnie również oceniają warunki do spedzania czasu wolnego. Oto jedna z wypowiedzi: "Tak myslę, że siłownia to jest to, bardzo zabawny i mile zaskakujący był Dzień Chłopca".

Relacje z wychowawcami ankietowani oceniają jako bardzo dobre i dobre. Oto niektóre wypowiedzi: "Bardzo zżyłam się z wychowawcami, wiem, że mogę na nich liczyć, martwią się o moje zdrowie, pytają co u mnie słychać, jak minął dzień w szkole", "Na nasze wychowawczynie zawsze możemy liczyc, zwrócić się do nich o pomoc, możemy z nimi pożartować, przez to czujemy się jak w domu", " W razie wątpliwości czy problemu zawsze pomogą" , "Są przyjaźnie nastawieni do młodzieży".

  W ocenie młodzieży zmiany, które mogłyby nastąpić w bursie to zrównanie standardów pokoi mieszkalnych (w bursie połowa pokoi jest  po kapitalnym remoncie, a połowa przed remontem), wydłużenie czasu korzystania z Wi-Fi (obecnie mają dostęp do godziny 23.00), wprowadzenie zajęć Zumby (podejmiemy starania o trenera), wydłużenie czasu otwarcia siłowni bursowej, zwiększenie liczby prysznicy w łazienkach, polepszenie nawierzchni boiska sportowego (żadania wykraczające poza budżet zaplanowany przez organ prowadzący na ten rok szkolny) oraz większe urozmaicenie jadłospisu.

Oddziaływania jakie należy wzmocnić ze strony wychowawców to: systematyczne motywowanie wychowanków do przestrzegania procedur czasu nauki własnej i efektywne jego wykorzystanie oraz przestrzeganie Statutu i Regulaminu Bursy Szkolnej.


 dla rodziców1 Kopiowanie

dla rodziców 2 Kopiowanie 

Poniżej zamieszczamy adresy pod którymi możecie Państwo znaleźć niezbędne informacje na temat bezpiecznego spędzania wakacji przez dzieci i młodzież:

- informacje dotyczące form wypoczynku: www.wypoczynek.men.gov.pl

- informacje, dotyczące autokaru, którym dziecko wyjeżdża na wakacje: www.bezpiecznyautobus.gov.pl - dodatkowo trzeba wpisać nr rejestracyjny pojazdu

- informator o zasadach bezpieczeństwa nad wodą "Bezpieczna woda" - www.msit.gov.pl

- informacje "Polak za granicą" www.polakzagranica.msz.gov.pl

- niezbednik w podróży - bezpłatna aplikacja www.msz.gov.pl/pl/ipolak

- bezpłatny serwis "Odyseusz" - rejestracja wyjazdu za granicę www.odyseusz.msz.gov.pl

                                                              

 

 

 

Zwracamy się do Państwaz uprzejmą prośbą,

o zwrócenie szczególnej uwagi na poniższe informacje

związane z niepokojacymi doniesieniami

dotyczącymi zagrożeń w Internecie.

 

        Ministerstwo Edukacji Narodowej przestrzega przed nową grą pt. "Blue Whale Challenge" czyli "Niebieski Wieloryb",która pojawiła się w Internecie i zagraża życiu dzieci oraz nastolatków. Aktualnie Prokurator Okręgowy w Szczecinie prowadzi śledztwo w sprawie usiłowania doprowadzenia trójki małoletnich do targnięcia się na własne życie pod wpływem wspomnianej gry.

  Co zrobić aby Państwa dzieci bezpiecznie korzystały  z technologii informacyjno-komunikacyjnej:

        - Określ zasady korzystania z komputera.

       - Zainteresuj się w co gra Twoje dziecko i czy gra jest adekwatna do jego wieku.

- Zwróć uwagę, czy w zachowaniu Twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera.

- Upewnij się, że Twoje dziecko nie zaniedbuje obowiązków szkolnych i domowych.

- Zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi graczami.

Jeżeli tak - sprawdź, czy znajomości, jakie zawiera twoje dziecko, są bezpieczne.

Kontakt z innymi użytkownikami może być potencjalnym źródłem

niebezpiecznych sytuacji i podejmowania ryzykownych zachowań.

Gdzie można uzyskać pomoc:

W celu uzyskania porad i wskazówek możecie Państwo dzwonić

pod numer telefonu 800 100 100,

oferujący bezpłatną i anonimową pomoc dla rodziców, nauczycieli i pedagogów.

Dzieci i młodzież, którzy potrzebują pomocy,

chcą porozmawiać o swoich problemach mogą dzwonić

pod numer telefonu 800 121 212

- Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka

 

 

 

Adaptacja nowoprzyjetej młodzieży w Bursie Szkolnej

w roku szkolnym 2016/2017

 

  Dbając o stworzenie optymalnych warunków do adaptacji Państwa dzieci, a naszych wychowanków podczas pobytu w nowym dla nich miejscu, we wrześniu i w październiku, wdrożony został Program Adaptacyjny dla nowoprzyjetych wychowanków Bursy Szkolnej.

  Miał on głównie na celu zapoznanie młodzieży z zasadami funkcjonowania w bursie, poznanie przez nich najbliższej okolicy, poznanie drogi do szkoły oraz rozpoznanie sytuacji rodzinnej i materialnej wychowanka oraz jego potrzeb i oczekiwań wobec bursy.

  Nadrzędnym celem programu była integracja nowoprzyjetych wychowanków z grupą oraz z całym środowiskiem bursowym. Realizację tego celu dokonywano poprzez organizowanie zebrań grupowych, zajęć warsztatowych, rozmów wychowawczych, wspólnych wyjść na imprezy kulturalne organizowane na terenie miasta jak również poprzez udział i organizację ogólnobursowych przedsięwzięć z udziałem Państwa dzieci, takich jak "Uroczyste Pasowanie na Bursanta", "Ogólnobursowy Quiz wiedzy o bursie i Ostrowie Wielkopolskim", oraz "Dzień Chłopca".

  Podsumowaniem przeprowadzonych działań w ramach realizowanego programu była ankieta "Bursa w ocenie młodzieży" skierowana do nowych wychowanków. Wyniki przeprowadzonego badania miały na celu wskazanie gronu pedagogicznemu obszarów oddziaływań wychowawczych lub organizacyjnych które należy udoskonalić.

 Ankietowana młodzież odpowiadała na następujące pytania:

  1. Jakie były Twoje oczekiwania w stosunku do bursy zanim w niej zamieszkałeś?

  2. Co oceniasz pozytywnie, a co negatywnie podczas dotychczasowego pobytu w bursie?

  3. Jak oceniasz swoje relacje z wychowawcami grupy i innymi wychowawcami ?

  4. Co utrudnia Ci naukę w bursie ?

  5. Czy według Ciebie w bursie są stworzone dobre warunki do spędzania czasu wolnego ?

  6. Jakie zmiany Twoim zdaniem mogłyby nastąpić w bursie aby mieszkało się w niej jeszcze lepiej ?

  Mając świadomość ograniczonego kontaktu wynikającego z odległości bursy od miejsca zamieszkania rodziców naszych wychowanków chcemy Państwu przedstawić wnioski stanowiące podsumowanie przeprowadzonej ankiety.

  Proces adaptacji dziewcząt i chłopców nowoprzyjętych do bursy przebiegł prawidłowo i sprawnie. Tylko dwóch wychowanków zrezygnowało z mieszkania w bursie podając jako powód zły wybór szkoły oraz dogodny dojazd z domu do szkoły. Młodzież czuje się w bursie dobrze i bezpiecznie oceniając pozytywnie atmosferę panującą w placówce, doceniając wysoko kontakty z innymi osobami, korzystając w pełni z przygotowanej dla nich dobrej bazy opiekuńczo-wychowawczej, lokalowej i gastronomicznej. Pozytywnie również oceniają warunki do spedzania czasu wolnego. Oto jedna z wypowiedzi: "Tak myslę, że siłownia to jest to, bardzo zabawny i mile zaskakujący był Dzień Chłopca".

Relacje z wychowawcami ankietowani oceniają jako bardzo dobre i dobre. Oto niektóre wypowiedzi: "Bardzo zżyłam się z wychowawcami, wiem, że mogę na nich liczyć, martwią się o moje zdrowie, pytają co u mnie słychać, jak minął dzień w szkole", "Na nasze wychowawczynie zawsze możemy liczyc, zwrócić się do nich o pomoc, możemy z nimi pożartować, przez to czujemy się jak w domu", " W razie wątpliwości czy problemu zawsze pomogą" , "Są przyjaźnie nastawieni do młodzieży".

  W ocenie młodzieży zmiany, które mogłyby nastąpić w bursie to zrównanie standardów pokoi mieszkalnych (w bursie połowa pokoi jest  po kapitalnym remoncie, a połowa przed remontem), wydłużenie czasu korzystania z Wi-Fi (obecnie mają dostęp do godziny 23.00), wprowadzenie zajęć Zumby (podejmiemy starania o trenera), wydłużenie czasu otwarcia siłowni bursowej, zwiększenie liczby prysznicy w łazienkach, polepszenie nawierzchni boiska sportowego (żadania wykraczające poza budżet zaplanowany przez organ prowadzący na ten rok szkolny) oraz większe urozmaicenie jadłospisu.

Oddziaływania jakie należy wzmocnić ze strony wychowawców to: systematyczne motywowanie wychowanków do przestrzegania procedur czasu nauki własnej i efektywne jego wykorzystanie oraz przestrzeganie Statutu i Regulaminu Bursy Szkolnej.