Zapraszamy do zapoznania się z pismem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego Jarosława Pinkasa: TUTAJ


„ BURSA W OCENIE MŁODZIEŻY NOWOPRZYJETEJ "

Podsumowanie ankiety rok szkolny 2018/2019

W ankiecie wzięło udział 43 nowoprzyjętych wychowanków z czterech grup wychowawczych.

PYTANIA

ODPOWIEDZI

1. W moim dotychczasowym pobycie w bursie pozytywnie oceniam:

Jedzenie - 20          (47%)

Towarzystwo - 19   (44%)

Atmosfera - 15       (34%)

Wychowawców - 10  (25%)

Wszystko - 5   (11%)

Możliwość rozwoju zainteresowań - 4  (9%)

2. W moim dotychczasowym pobycie w bursie  negatywnie oceniam:

Dostosowanie się do godz. nauki własnej - 7 ( 16%)

Konieczność powrotu do bursy do godz. 21.00 - 6  (14%)

Konieczność informowania o każdym wyjściu z bursy - 6 (14%)

Zakaz wychodzenia z bursy podczas czasu nauki własnej - 5  (12%)

3. Co było najtrudniejsze w początkowym okresie pobytu w bursie:

Aklimatyzacja w nowym środowisku - 11 (25%)

Dostosowanie się do zasad obowiązujących w bursie - 7 (16%)

Godziny nauki własnej - 7  (16%)

Kontakt z rówieśnikami - 5  (12% )

Powroty do bursy do godziny 21.00 - 5  (12%)

4. Z którymi obowiązkami i zakazami obowiązującymi w bursie najtrudniej sobie radzisz?

Zakaz wyjścia z bursy w godzinach nauki własnej - 16 – (37%)

Konieczność informowania o każdym wyjściu z bursy - 5 (12%)

Powroty do bursy do godz. 21.00 - 5  (12%)

Ścielenie łóżek - 4  (9%)

5. Czy czujesz się bezpiecznie w bursie?

TAK - 43  ( 100% )

6. Co mógłby zrobić wychowawca , abyś czuł się w bursie bezpieczniej?

Zadbać o ciszę w czasie godzin nauki własnej - 1  (2%)

 Zmienić godziny  nauki własnej - 3 (7%)

7. Czy bursa zapewnia Ci warunki do nauki?

TAK - 33   (77%)

 NIE  -  7    ( 16%)

8. Co utrudnia Ci naukę w bursie?

Hałas - 18   (41%)

Brak Internetu - 3   (7%)

9. Czy uważasz ,że bursa stwarza dobre warunki do czynnego spędzania czasu wolnego?

TAK - 40    (93%)

NIE - 3    ( 7%)

10. W jakich formach czynnego spędzania wolnego czasu chciałbyś uczestniczyć w bursie?

Zajęcia sportowe - 10  (23%)

Zajęcia muzyczne - 10    ( 23%)

Siłownia - 7       ( 16%)

 Wyjście do parku trampolin - 5 ( 12%)

Bilard - 3    ( 7%)

11. Jak oceniasz swoje relacje z wychowawcami?

 

Źle - 0  ( 0 % )

Dobrze - 22  (51%)

Ponieważ : są pomocni , mili , kontaktowi

 

Bardzo dobrze - 17   (39%)

Ponieważ : są otwarci, umieją się z nami bezproblemowo dogadać, mają z nami dobry kontakt,

 

Nie mam zdania - 2  ( 5%)

Ponieważ: za krótko ich znam, nie zdążyłem ich poznać

12. Jak oceniasz swoje relacje :

Z współmieszkańcami w pokoju :

Dobrze - 17  (39%)

Bardzo dobrze - 31  (31%)

Z grupą do której należysz:

Dobrze  - 17  (39%)

Bardzo dobrze  - 15  (35%)

Ze starszymi bursantami:

Dobrze - 16  (37%)

 Bardzo dobrze - 13  (30%)

WNIOSKI

  1. Monitorować zachowanie młodzieży podczas czasu nauki własnej . Zapobiegać występowaniu sytuacji powodujących hałasu ,który przeszkadza w nauce.

  Dbając o stworzenie optymalnych warunków do adaptacji Państwa dzieci, a naszych wychowanków podczas pobytu w nowym dla nich miejscu, we wrześniu i w październiku, wdrożony został Program Adaptacyjny dla nowoprzyjetych wychowanków Bursy Szkolnej.

  Miał on głównie na celu zapoznanie młodzieży z zasadami funkcjonowania w bursie, poznanie przez nich najbliższej okolicy, poznanie drogi do szkoły oraz rozpoznanie sytuacji rodzinnej i materialnej wychowanka oraz jego potrzeb i oczekiwań wobec bursy.

  Nadrzędnym celem programu była integracja nowoprzyjetych wychowanków z grupą oraz z całym środowiskiem bursowym. Realizację tego celu dokonywano poprzez organizowanie zebrań grupowych, zajęć warsztatowych, rozmów wychowawczych, wspólnych wyjść na imprezy kulturalne organizowane na terenie miasta jak również poprzez udział i organizację ogólnobursowych przedsięwzięć z udziałem Państwa dzieci, takich jak "Uroczyste Pasowanie na Bursanta", "Ogólnobursowy Quiz wiedzy o bursie i Ostrowie Wielkopolskim", oraz "Dzień Chłopca".

  Podsumowaniem przeprowadzonych działań w ramach realizowanego programu była ankieta "Bursa w ocenie młodzieży" skierowana do nowych wychowanków. Wyniki przeprowadzonego badania miały na celu wskazanie gronu pedagogicznemu obszarów oddziaływań wychowawczych lub organizacyjnych które należy udoskonalić.

 Ankietowana młodzież odpowiadała na następujące pytania:

  1. Jakie były Twoje oczekiwania w stosunku do bursy zanim w niej zamieszkałeś?
  2. Co oceniasz pozytywnie, a co negatywnie podczas dotychczasowego pobytu w bursie?
  3. Jak oceniasz swoje relacje z wychowawcami grupy i innymi wychowawcami ?
  4. Co utrudnia Ci naukę w bursie ?
  5. Czy według Ciebie w bursie są stworzone dobre warunki do spędzania czasu wolnego ?
  6. Jakie zmiany Twoim zdaniem mogłyby nastąpić w bursie aby mieszkało się w niej jeszcze lepiej ?

  Mając świadomość ograniczonego kontaktu wynikającego z odległości bursy od miejsca zamieszkania rodziców naszych wychowanków chcemy Państwu przedstawić wnioski stanowiące podsumowanie przeprowadzonej ankiety.

  Proces adaptacji dziewcząt i chłopców nowoprzyjętych do bursy przebiegł prawidłowo i sprawnie. Tylko dwóch wychowanków zrezygnowało z mieszkania w bursie podając jako powód zły wybór szkoły oraz dogodny dojazd z domu do szkoły. Młodzież czuje się w bursie dobrze i bezpiecznie oceniając pozytywnie atmosferę panującą w placówce, doceniając wysoko kontakty z innymi osobami, korzystając w pełni z przygotowanej dla nich dobrej bazy opiekuńczo-wychowawczej, lokalowej i gastronomicznej. Pozytywnie również oceniają warunki do spedzania czasu wolnego. Oto jedna z wypowiedzi: "Tak myslę, że siłownia to jest to, bardzo zabawny i mile zaskakujący był Dzień Chłopca".

Relacje z wychowawcami ankietowani oceniają jako bardzo dobre i dobre. Oto niektóre wypowiedzi: "Bardzo zżyłam się z wychowawcami, wiem, że mogę na nich liczyć, martwią się o moje zdrowie, pytają co u mnie słychać, jak minął dzień w szkole", "Na nasze wychowawczynie zawsze możemy liczyc, zwrócić się do nich o pomoc, możemy z nimi pożartować, przez to czujemy się jak w domu", " W razie wątpliwości czy problemu zawsze pomogą" , "Są przyjaźnie nastawieni do młodzieży".

  W ocenie młodzieży zmiany, które mogłyby nastąpić w bursie to zrównanie standardów pokoi mieszkalnych (w bursie połowa pokoi jest  po kapitalnym remoncie, a połowa przed remontem), wydłużenie czasu korzystania z Wi-Fi (obecnie mają dostęp do godziny 23.00), wprowadzenie zajęć Zumby (podejmiemy starania o trenera), wydłużenie czasu otwarcia siłowni bursowej, zwiększenie liczby prysznicy w łazienkach, polepszenie nawierzchni boiska sportowego (żadania wykraczające poza budżet zaplanowany przez organ prowadzący na ten rok szkolny) oraz większe urozmaicenie jadłospisu.

Oddziaływania jakie należy wzmocnić ze strony wychowawców to: systematyczne motywowanie wychowanków do przestrzegania procedur czasu nauki własnej i efektywne jego wykorzystanie oraz przestrzeganie Statutu i Regulaminu Bursy Szkolnej.


 dla rodziców1 Kopiowanie

dla rodziców 2 Kopiowanie 

Poniżej zamieszczamy adresy pod którymi możecie Państwo znaleźć niezbędne informacje na temat bezpiecznego spędzania wakacji przez dzieci i młodzież:

- informacje dotyczące form wypoczynku: www.wypoczynek.men.gov.pl

- informacje, dotyczące autokaru, którym dziecko wyjeżdża na wakacje: www.bezpiecznyautobus.gov.pl - dodatkowo trzeba wpisać nr rejestracyjny pojazdu

- informator o zasadach bezpieczeństwa nad wodą "Bezpieczna woda" - www.msit.gov.pl

- informacje "Polak za granicą" www.polakzagranica.msz.gov.pl

- niezbednik w podróży - bezpłatna aplikacja www.msz.gov.pl/pl/ipolak

- bezpłatny serwis "Odyseusz" - rejestracja wyjazdu za granicę www.odyseusz.msz.gov.pl

                                                              

 

 

 

Zwracamy się do Państwaz uprzejmą prośbą,

o zwrócenie szczególnej uwagi na poniższe informacje

związane z niepokojacymi doniesieniami

dotyczącymi zagrożeń w Internecie.

 

        Ministerstwo Edukacji Narodowej przestrzega przed nową grą pt. "Blue Whale Challenge" czyli "Niebieski Wieloryb",która pojawiła się w Internecie i zagraża życiu dzieci oraz nastolatków. Aktualnie Prokurator Okręgowy w Szczecinie prowadzi śledztwo w sprawie usiłowania doprowadzenia trójki małoletnich do targnięcia się na własne życie pod wpływem wspomnianej gry.

  Co zrobić aby Państwa dzieci bezpiecznie korzystały  z technologii informacyjno-komunikacyjnej:

        - Określ zasady korzystania z komputera.

       - Zainteresuj się w co gra Twoje dziecko i czy gra jest adekwatna do jego wieku.

- Zwróć uwagę, czy w zachowaniu Twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera.

- Upewnij się, że Twoje dziecko nie zaniedbuje obowiązków szkolnych i domowych.

- Zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi graczami.

Jeżeli tak - sprawdź, czy znajomości, jakie zawiera twoje dziecko, są bezpieczne.

Kontakt z innymi użytkownikami może być potencjalnym źródłem

niebezpiecznych sytuacji i podejmowania ryzykownych zachowań.

Gdzie można uzyskać pomoc:

W celu uzyskania porad i wskazówek możecie Państwo dzwonić

pod numer telefonu 800 100 100,

oferujący bezpłatną i anonimową pomoc dla rodziców, nauczycieli i pedagogów.

Dzieci i młodzież, którzy potrzebują pomocy,

chcą porozmawiać o swoich problemach mogą dzwonić

pod numer telefonu 800 121 212

- Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka

 

 

 

Adaptacja nowoprzyjetej młodzieży w Bursie Szkolnej

w roku szkolnym 2016/2017

 

  Dbając o stworzenie optymalnych warunków do adaptacji Państwa dzieci, a naszych wychowanków podczas pobytu w nowym dla nich miejscu, we wrześniu i w październiku, wdrożony został Program Adaptacyjny dla nowoprzyjetych wychowanków Bursy Szkolnej.

  Miał on głównie na celu zapoznanie młodzieży z zasadami funkcjonowania w bursie, poznanie przez nich najbliższej okolicy, poznanie drogi do szkoły oraz rozpoznanie sytuacji rodzinnej i materialnej wychowanka oraz jego potrzeb i oczekiwań wobec bursy.

  Nadrzędnym celem programu była integracja nowoprzyjetych wychowanków z grupą oraz z całym środowiskiem bursowym. Realizację tego celu dokonywano poprzez organizowanie zebrań grupowych, zajęć warsztatowych, rozmów wychowawczych, wspólnych wyjść na imprezy kulturalne organizowane na terenie miasta jak również poprzez udział i organizację ogólnobursowych przedsięwzięć z udziałem Państwa dzieci, takich jak "Uroczyste Pasowanie na Bursanta", "Ogólnobursowy Quiz wiedzy o bursie i Ostrowie Wielkopolskim", oraz "Dzień Chłopca".

  Podsumowaniem przeprowadzonych działań w ramach realizowanego programu była ankieta "Bursa w ocenie młodzieży" skierowana do nowych wychowanków. Wyniki przeprowadzonego badania miały na celu wskazanie gronu pedagogicznemu obszarów oddziaływań wychowawczych lub organizacyjnych które należy udoskonalić.

 Ankietowana młodzież odpowiadała na następujące pytania:

  1. Jakie były Twoje oczekiwania w stosunku do bursy zanim w niej zamieszkałeś?

  2. Co oceniasz pozytywnie, a co negatywnie podczas dotychczasowego pobytu w bursie?

  3. Jak oceniasz swoje relacje z wychowawcami grupy i innymi wychowawcami ?

  4. Co utrudnia Ci naukę w bursie ?

  5. Czy według Ciebie w bursie są stworzone dobre warunki do spędzania czasu wolnego ?

  6. Jakie zmiany Twoim zdaniem mogłyby nastąpić w bursie aby mieszkało się w niej jeszcze lepiej ?

  Mając świadomość ograniczonego kontaktu wynikającego z odległości bursy od miejsca zamieszkania rodziców naszych wychowanków chcemy Państwu przedstawić wnioski stanowiące podsumowanie przeprowadzonej ankiety.

  Proces adaptacji dziewcząt i chłopców nowoprzyjętych do bursy przebiegł prawidłowo i sprawnie. Tylko dwóch wychowanków zrezygnowało z mieszkania w bursie podając jako powód zły wybór szkoły oraz dogodny dojazd z domu do szkoły. Młodzież czuje się w bursie dobrze i bezpiecznie oceniając pozytywnie atmosferę panującą w placówce, doceniając wysoko kontakty z innymi osobami, korzystając w pełni z przygotowanej dla nich dobrej bazy opiekuńczo-wychowawczej, lokalowej i gastronomicznej. Pozytywnie również oceniają warunki do spedzania czasu wolnego. Oto jedna z wypowiedzi: "Tak myslę, że siłownia to jest to, bardzo zabawny i mile zaskakujący był Dzień Chłopca".

Relacje z wychowawcami ankietowani oceniają jako bardzo dobre i dobre. Oto niektóre wypowiedzi: "Bardzo zżyłam się z wychowawcami, wiem, że mogę na nich liczyć, martwią się o moje zdrowie, pytają co u mnie słychać, jak minął dzień w szkole", "Na nasze wychowawczynie zawsze możemy liczyc, zwrócić się do nich o pomoc, możemy z nimi pożartować, przez to czujemy się jak w domu", " W razie wątpliwości czy problemu zawsze pomogą" , "Są przyjaźnie nastawieni do młodzieży".

  W ocenie młodzieży zmiany, które mogłyby nastąpić w bursie to zrównanie standardów pokoi mieszkalnych (w bursie połowa pokoi jest  po kapitalnym remoncie, a połowa przed remontem), wydłużenie czasu korzystania z Wi-Fi (obecnie mają dostęp do godziny 23.00), wprowadzenie zajęć Zumby (podejmiemy starania o trenera), wydłużenie czasu otwarcia siłowni bursowej, zwiększenie liczby prysznicy w łazienkach, polepszenie nawierzchni boiska sportowego (żadania wykraczające poza budżet zaplanowany przez organ prowadzący na ten rok szkolny) oraz większe urozmaicenie jadłospisu.

Oddziaływania jakie należy wzmocnić ze strony wychowawców to: systematyczne motywowanie wychowanków do przestrzegania procedur czasu nauki własnej i efektywne jego wykorzystanie oraz przestrzeganie Statutu i Regulaminu Bursy Szkolnej.