bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie ...

Szanowni Państwo !

Zgodnie z :

Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198)
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.)
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.
przedstawiamy Państwu informacje o Bursie Szkolnej w Ostrowie Wielkopolskim w formie zgodnej z Ustawą.


Wszelkie sugestie związane z tworzeniem Biuletynu Informacji Publicznej naszej bursy prosimy o przesyłanie na adres: bursaostrow@poczta.onet.pl

Bursa Szkolna Ostrowie Wielkopolskim
ul. Tomczeka 34
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 735-60-95
fax 62 735-90-45
www.bursa-ostrow.pl

Główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej jest strona stworzona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - www.bip.gov.pl

AktualnościOpublikował: Administrator BIP
Publikacja dnia: 11.03.2013
Podpisał: Robert Kiczka
Dokument z dnia: 07.03.2013
Dokument oglądany razy: 30 243